DOKTORITS KÁROLY

 

Huszár százados

Doktorits (Doctorics) Károly Született Kisgeresden 1810. október 8-án

Nemzetes Vitézlő Doktorits János és felesége Horváth Julianna gyermeke

 és az evangélikus vallást követte. Gimnáziumot végzett, majd 1828-ban beállt az 1. huszárezredhez, ahol 1829-ben tizedes,

1844-ben pedig őrmester lett.

A tapasztalt huszár altisztet 1848. júl. 1-jén hadnaggyá, és az Arad megyei lovas nemzetőrség – melyet gróf Hadik Ágoston alezredes vezetett – segédtisztjévé nevezték ki. E minőségében részt vett a délvidéki harcokban. Október 19-én áthelyezték az alakuló 13. Hunyadi huszárezredhez. Ugyanitt már nov. 13 (1)-án

főhadnagy, 1849. febr. 16-ával alszázados, május 5 (1)-én pedig főszázados és századparancsnok lett.

Komárom első ostroma idején (1848. dec. – 1849. máj.) ezrede 1. századával a várőrségénél teljesített szolgálatot.

Későbbi sorsáról nincsenek adataink. A Kisgeresdi Temetőben van a Doktorits család sírja.

 

A nagygeresdi határban a Doktorits-tag őrzi a család nevét.