Pásztorjáték( Reichardt Ilona gyűjtése).

 

Szenteste összeálltak 13  14 éves gyerekek hárman.

Házról házra jártak. Beköszöntöttek a házhoz hogy Szabad e pásztorjátékot játszani?

Igenlő válaszra az első pásztor bement a konyhára, köszöntött:

 

Jó estét butoljás gazda. Terítse asztalát fehér abroszával, mert nem tudja miféle pásztorok lepik meg ma este a házát(Lefekszik a földre)

Bemegy a második köszönt:

Jó estét gazda.

 Hol van az a szitykes szutykos szolgálója?  Majd meg fogom tanítani.

 Ha  a konyhába be nem léptem volna   a pemet meg a gurgula  mind el égett volna.(lefekszik)

Bemegy a harmadik  köszönt:

Jó estét butoliás gazda.

Akkorát zökkentem kendnek ajtajában háromszázhatvanöt mázsás lelkem majd kiugrott a helyéből.

Lefekszik, majd kis idő múlva Szól a többieknek

Keljünk fel pajtások  mer a Bandi kokas hármat kukorékolt.:

Az első pásztor mondja :

Hát csak keljünk.

 Kérdezi az első a második pásztortól:

Mit álmodtál pajtás?

Válaszol a második:

Én azt álmodtam hogy egy akkora  szúnyogot  láttam, az egyik lába a Bebi templomon a másik a Pozsonyin  Úgy ivott a Dunából.

 Hát te pajtás mit álmodtál?

Az eső pásztor válaszol

Az éjjel ellopták Háromszázhatvanöt juhomat, ha megfoghatnám szíjjat hasítanék a hátából a bakancsomba.

Ketten kérdezik a harmadiktól

Hát te pajtás mit álmodtál ?:

A harmadik válaszol:

Gazda asszony egy marék húszast adott,

 Jó is volna pajtás

Válaszolja az első két pásztor.

 Mondókát mondanak:

 Bár csak előbb felébredtünk volna,

Kis Jézuskát megláthattuk volna.

 Már megcsendült a fülembe az angyal mondása:

 Megszületett a kis Jézus barmok jászolába.

Jaj szegény de fázik, Könnyeitől ázik.

Nincsen meleg dunnája sem ékes palotája

 Csak a széna meg szalma

Barmok szája melegítő kályhája.

Ó isteni szeretetnek csodája.

Menjünk el hozzája.

Fonjunk szalma ágyat Jézuskának Máriának József atyának.

 

  Második mondóka:

 Hosszi Palkó János bácsi Juhászok bojtára.

 A várostól nem messze nem messze vagyon egy istálló

Abban fekszik a kis Jézuska Máriával Szent Józseffel

 Aleluja Aleluja.

Harmadik mondóka:

 

 Fújjad öcsém Palkó szép öcsém Jankó Dudádat  Dudádat .

Vedd a válladra görbe vállodra subádat.

Hurka kolbász szalonna 

Ha a gazda nyújtana

 Pásztoroknak jó volna

Egy icce bort melléje ,

Ha gazda töltene

 Pásztoroknak jól esne.

  Elköszönnek:

 Adjon Isten  több karácsonyi estét megélhessünk

Erővel egészséggel eltölthessünk.

 Ne ilyen Búval bánattal.

Hanem több örvendetes napokkal.